Sanja
Harris
Photography

  BEBOUWDE KOM

  De kom is een kuil. Een burcht.
  Beschut en beschermd tegen het water.
  Bouwsels. Aaneengesloten, losstaand en van alles wat.

  Gedeelde ruimte binnen de muren van de stad,
  stroomde door de poorten naar buiten.
  Het land week voor de kom, maar bleef geliefd,
  grenzend aan de weidsheid van het uitzicht.

  Kuilenburg / Culemborg  - Work in Progress -