Sanja
Harris
Photography

  RIVIERENLANDSCHAP

  Altijd veranderlijk, altijd in beweging.
  Passen wij ons aan
  de grillen en giften van het water.
  De eeuwige passerende bezoeker
  die haar verhalen soms fluistert
  dan wel over ons heen wil storten.
  We vormen mee. We vormen tegen.
  Terwijl het achterliggende land
  zich openbaart in volste vertrouwen
  dat de voedende grond alles goed maakt.

  Rivierenlandschap is een
  nieuw project waarbij ik op zoek ga
  naar de overlapping en het samenspel
  tussen natuur mens en historie.
  Hoe daar vorm aan is gegeven en hoe
  deze terug te zien is in het landschap van
  Rivierenland.